ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัทที่เราเป็นตัวแทน
dot
bulletบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
bulletบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
bulletบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
bulletบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletประวัติรถจักรยานยนต์ Vespa
bulletVespiario(Thailand) Co.,Ltd.
bulletฟอร์ดประเทศไทย
bulletโปรตอนประเทศไทย
bulletบริษัท ดีเอฟเอ็ม มินิทรั๊ค(ประเทศไทย) จำกัด
dot
ข่าวสารการรับสมัครพนักงาน
dot
bulletบจก.เตชอัมพรพาณิชย์
bulletบจก.เตชอัมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
bulletบจก.มหาชัย คาร์ มาร์ท
bulletบจก.ราชบุรี คาร์ มาร์ท
bulletบจก.ทีพีอาร์ โอโต เซลส์
dot
website บริษัทในเครือเตชอัมพร
dot
bulletwww.techaumporn-carmart.com
dot
พันธมิตรทางธุรกิจ
dot


NIPPON OIL-HONDA
น้ำมัน YAMALUBE
Techaumporn-carmart.com


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท เตชอัมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด article

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

  • บริษัท เตชอัมพร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่โพธาราม 

-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2551
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2551
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลาง  การประกวด CSI  CHAMPIONSHIP  2008
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2552
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2552
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2552
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2552
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ระดับประเทศ  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำปี 2552
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2553
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2553
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2553
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2553
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ระดับประเทศ  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำปี 2553
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1  รางวัลประกวดมุมโชว์ฟิโอเร่ CORNER  DISPLAY  CONTEST  ภาคกลางตะวันตก  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2554
-    ได้รับรางวัล  โครงการส่งเสริมการขายรถจักรยานยนต์สปาร์คนาโน “เรื่องจริงโดนใจ  ยิ่งใช้ยิ่งประหยัด  กับลูกค้าสปาร์คนาโน”
      ประกาศผลครั้งที่ 1  นายสุ  ลุงกอ
      ประกาศผลครั้งที่ 2  นายวิชัย  นุ่มนวน
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1  รางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือช่างร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่า  ประจำปี 2554  ระดับประเทศ
      โดย  “นายประชาชาติ  รัตนพิทักษ์”
    

-    ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2555
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2555
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2555
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 4 กลุ่ม XL    ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2555

-    ได้รับรางวัลชมเชยในการจัดมุมโชว์ประจำปี 2555 TTX display Contest 2012
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2559
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2559
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2560
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2560
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม XL     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2561

   
  

  • บริษัท เตชอัมพร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขาบางแพ     
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2551
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 3 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2552
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำปี  2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ระดับประเทศ     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำปี  2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2555
     
 -   ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2555
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2555
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2555
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ระดับประเทศ     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำปี  2555
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2557
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2557
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2557
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2557
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2558
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2558
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2558
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2558
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2559
 
  • บริษัท เตชอัมพร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขาบ้านแพ้ว
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2551
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2551
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2551
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2552
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2554
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2555
       
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2555
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2555
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2555
-    ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทป้ายขนาดเล็กประจำปี 2556 Outdoor Advertising Contest 2013
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2557
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2557
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2557
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2557
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2558
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2560
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 3 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 2/2560
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 3/2560
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 4/2560
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 1 กลุ่ม L     ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน  ประจำ  PERIOD 1/2561 


  • บริษัท เตชอัมพร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขานครปฐม
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2552
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2552
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 1/2553
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 2/2553
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 3/2553
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 2 ภาคกลางตะวันตก  ในการจัดการและบริหาร  ยามาฮ่าสแควร์  ได้มาตรฐาน 100 คะแนน  ประจำไตรมาส 4/2553
-    ได้รับรางวัล  อันดับ 3 ภาคกลาง Stand Display Contest  ประจำ  PERIOD 1/2559
 
 

 
บริษัท เตชอัมพร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เตชอัมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี article
บริษัท เตชอัมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขาบางแพ article
บริษัท เตชอัมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขาบ้านแพ้ว article
บริษัท เตชอัมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขานครปฐม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
TECHAUMPORN.COM เตชอัมพร