ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัทที่เราเป็นตัวแทน
dot
bulletบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
bulletบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
bulletบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
bulletบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletประวัติรถจักรยานยนต์ Vespa
bulletVespiario(Thailand) Co.,Ltd.
bulletฟอร์ดประเทศไทย
bulletโปรตอนประเทศไทย
bulletบริษัท ดีเอฟเอ็ม มินิทรั๊ค(ประเทศไทย) จำกัด
dot
ข่าวสารการรับสมัครพนักงาน
dot
bulletบจก.เตชอัมพรพาณิชย์
bulletบจก.เตชอัมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
bulletบจก.มหาชัย คาร์ มาร์ท
bulletบจก.ราชบุรี คาร์ มาร์ท
bulletบจก.ทีพีอาร์ โอโต เซลส์
dot
website บริษัทในเครือเตชอัมพร
dot
bulletwww.techaumporn-carmart.com
dot
พันธมิตรทางธุรกิจ
dot


NIPPON OIL-HONDA
น้ำมัน YAMALUBE
Techaumporn-carmart.com


สิทธิประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ รถจักรยานยนต์ article

สิทธิประโยชน์ของการจัดทำพ.ร.บ.

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กำหนดให้รถทุกประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยหรือการจัดทำพ.ร.บ.โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1.  เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกคน ซึ่งได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย เหตุเพราะประสบภัยจากรถให้ได้รับการแก้ไขเยียวยา โดยให้ได้รับค่าเสียหายเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณีได้รับอันตรายแก่ร่างกายให้ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิตโดยเร็วที่สุด หลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด 
2.  เพื่อเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว เมื่อได้รับผู้ประสบภัยจากรถเข้ารักษาตัว
3.  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าเสียหาย และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว
4.  หากเกิดอุบัติเหตุจากรถและได้รับบาดเจ็บผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อหนึ่งคนและความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาทต่อคนแต่หลังจากสอบสวนความตามกฎหมายกับคู่กรณีแล้วผู้ประสบภัยไม่มีความผิดก็จะได้รับเงินเพื่อช่วยในการปลงศพรายละ 100,000 บาท
5.   การประกันภัยผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะชีวิต ร่างกาย เท่านั้นทรัพย์สินหรือตัวรถไม่เกี่ยวข้อง
หลังจากประสบภัยจากรถผู้ประสบภัยสามารถ

             1.  หากรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามารถแจ้งความจำนงกับโรงพยาบาลในการใช้สิทธิพ.ร.บ.โดยมอบอำนาจให้ทางโรงพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นกับบริษัทประกันภัยได้เลย
             2.  หากไม่ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ผู้ประสบภัยสำรองจ่ายไปก่อนก็สามารถนำเอกสารไปตั้งเบิกกับบริษัทที่ทำประกันไว้ได้ภายใน 180 วันหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุโดยเอกสารในการเคลมประกันมีดังนี้
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาพ.ร.บ. (หรือพ.ร.บ.ตัวจริงที่เอาประกันอยู่)
-  สำเนาทะเบียนรถ
-  บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
-  ใบเสร็จรับเงินจากทางโรงพยาบาลที่สำรองจ่ายไปทั้งหมด
แต่ถ้าผู้ประสบภัยยังไม่สามารถสรุปยอดในการใช้จ่ายทั้งหมดได้ในวันเดียวก็สามารถรวบรวมใบเสร็จรับเงินที่ต้องรักษาทั้งหมดให้ได้ก่อนจึงไปตั้งเบิกภายหลังทีเดียวก็ได้ภายใน 180 วันหลังจากประสบภัย

 ติดต่อขอทราบรายละเอียดข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ 

 

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด

129 หมู่ 1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

                          โทร. 032-340275,340276,340277,340288 แฟ็กซ์ 032-340279                                              

ต่อเบอร์ภายใน 111 (คุณสมพร บัวทิพย์)

 

 

 
 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดการบริการของแผนกทะเบียน

โครงการประกันภัย การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
TECHAUMPORN.COM เตชอัมพร