ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัทที่เราเป็นตัวแทน
dot
bulletบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
bulletบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
bulletบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
bulletบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletประวัติรถจักรยานยนต์ Vespa
bulletVespiario(Thailand) Co.,Ltd.
bulletฟอร์ดประเทศไทย
bulletโปรตอนประเทศไทย
bulletบริษัท ดีเอฟเอ็ม มินิทรั๊ค(ประเทศไทย) จำกัด
dot
ข่าวสารการรับสมัครพนักงาน
dot
bulletบจก.เตชอัมพรพาณิชย์
bulletบจก.เตชอัมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
bulletบจก.มหาชัย คาร์ มาร์ท
bulletบจก.ราชบุรี คาร์ มาร์ท
bulletบจก.ทีพีอาร์ โอโต เซลส์
dot
website บริษัทในเครือเตชอัมพร
dot
bulletwww.techaumporn-carmart.com
dot
พันธมิตรทางธุรกิจ
dot


NIPPON OIL-HONDA
น้ำมัน YAMALUBE
Techaumporn-carmart.com


ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้าเตชอัมพร

               ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยของบริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ สำนักงานใหญ่บางแพ เป็นศูนย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากกรมการขนส่งทางบก อนุมัติให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่สามารถออกใบรับรอง เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ผู้ผ่าน
การฝึกอบรมและทดสอบ โดยเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ผ่านการอบรมจาก HONDA และผู้ฝึกสอนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ง
ทางบก  โดยจะมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยได้ทำปิดศูนย์ขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้าเตชอัมพรศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้าเตชอัมพร

สนามฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้าเตชอัมพรห้องอบรมศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้าเตชอัมพร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ทางศูนย์ฝึกฮอนด้าเตชอัมพร ได้รับจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง ประจำปี 2549 
-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2550
-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2551
-       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมรวม  การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยครั้งที่  7 ประจำปี 2551
-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2552
-       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมรวม  การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยครั้งที่  8 ประจำปี 2552
-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2554
-       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมรวม  การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยครั้งที่  10 ประจำปี 2554
-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2555
-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2556
-       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมรวม  การแข่งขันเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยครั้งที่  11 ประจำปี 2556
-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2557
-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2558
-       รางวัลรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเขตภาคกลาง  ประจำปี 2559

 


 
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี article
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของ บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาโพธาราม 1 article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาโพธาราม 2 article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาดำเนินสะดวก 1 article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านปรก article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านโป่ง 1 article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านโป่ง 2 article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านโป่ง 3 article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาราชบุรี article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาไกรเพชร article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาศรีสุริยวงศ์ article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขานครชัยศรี article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาห้วยพลู article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาหนองโพ article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาชัฎป่าหวาย1 article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาจอมบึง article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาด่านทับตะโก article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาปากท่อ 1 article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาวัดเพลง article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาท้ายหาด article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาห้วยกระบอก article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านแพ้ว article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาโพหัก article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาตาหลวง article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาโพธาราม 4
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาสามควายเผือก
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาราชวิถี
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาแยกบางแพ article
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาปากท่อ 2
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาชัฎป่าหวาย 2
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สาขาบางเลน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
TECHAUMPORN.COM เตชอัมพร